PHÂN HỮU CƠ MỤN DỪA THANH THANH

250,000 /bao

Availability:

In Stock & Ready to Ship

Quick description

THÀNH PHẦN

  1.   Hàm lượng NTS(**)…………………… 3.6%KL
  2.   Hàm lượng P2O5HH(**)………………0.05%KL
  3.   Hàm lượng K2O(**)…………………...0.1%KL
  4.   Độ ẩm…………………………………...11.5%KL
  5.   Chất hữu cơ……………………………12%KL
  6.   Hàm lượng SiO2(*)……………………26.4%KL
X